Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Consell Escolar Municipal (CEM)
El CEM és l’òrgan de participació, consulta i assessorament en qualsevol aspecte de l’ensenyament dins l’àmbit del municipi.

Més informació:

Departament d’Educació

Consell Escolar Municipal

Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12

O8911 Badalona

Tel. 93 483 27 75

consellescolar@badalona.cat


Organització/Composició

Reglament del CEM

Comparteix