Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Ús d'espais i infraestructuresTràmit d’ús social d’edificis i instal·lacions de les escoles públiques, el manteniment de les quals, depèn de l’Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Els col·lectius i entitats que organitzin activitats sense afany de lucre i que promouen els valors i actituds positives de caire educatiu, cultural, artístic, cívic i/o esportiu, mitjançant sol·licitud entrada per registre, on constarà l’espai que es sol·licita, la descripció i els horaris de l’activitat, el nombre previst dels participants; preu d’inscripció de l’activitat; dades identificatives dels responsables de l’activitat; relació de materials complementaris.

Documentació que cal aportar

Còpia acreditativa, a nom del sol·licitant, de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les activitats i el full d’autoliquidació econòmica (model 010).

Més informació:

Departament d’Educació

Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12

O8911 Badalona

Tel. 93 483 27 75

serveieducacio@badalona.cat


Comparteix