Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Audiència pública


Ordenances 3


L’audiència pública és entesa com la trobada en una data determinada dels responsables municipals amb la ciutadania per tal de donar informació sobre determinades activitats o programes d’actuació i recollida de propostes, si s’escau.

Serà convocada per l’alcalde/essa directament o a proposta d’un terç dels consells d’entitats dels districtes, o per un nombre d'associacions no inferior a 50 que tinguin 3.000 associats/ades o per un nombre de peticions individuals no inferior a 3.000 persones.

L’Ajuntament convocarà anualment almenys dues sessions d’audiència pública, una referent al Programa d’Actuació Municipal i els pressupostos de l’exercici i una altra, a les ordenances municipals, amb una antelació mínima de 15 dies cadascuna abans del ple que els ha de debatre.


Audiència pública de les ordenances fiscals per al 2016

Audiències públiques del Pressupost Ordinari Municipal per a l'any 2016

Comparteix