Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Servei d'informació i atenció a les dones


Servei d’Atenció Integral a la Víctima


El SIAD és un servei específic municipal per a les dones. És un espai d’informació, orientació, assessorament i tractament des d’una perspectiva de gènere, destinat a les dones que pateixen problemàtiques pel fet de ser dona i/o viuen o han viscut situacions de violència masclista.

La nostra actuació està centrada en l’anàlisi de la persona i el seu entorn de manera global tenint sempre present la demanda i les necessitats. Ho portem a terme , amb l’escolta activa i càlida, a nivell individual, grupal i comunitari.

Volem contribuir a que les dones puguin millorar l’ autonomia i les seves condicions de vida.

Oferim una atenció integral des la perspectiva social, psicològica i jurídica de qualitat a les dones víctimes de violència masclista i a les que es troben en situació de risc o vulnerabilitat social.

Detectem situacions de violència masclista contra les dones i els seus fills i filles per tal d’activar els mecanismes adequats per la seva atenció integral.

Desenvolupem accions de prevenció i sensibilització destinades a contribuir i a combatre i eradicar la violència masclista.

El SIAD disposa d’un equip multidiciplinar integrat per professionals del camp social, de l’educació social, de la psicologia i del dret.

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones està ubicat al carrer Baldomer Solà 13-15. El nostre horari és de dilluns a divendres de 9 a 15 i dijous en horari de tarda de 16 a 18 hores.

Quan la necessitat es produeix fora d’aquest horari específic és la Guàrdia Urbana qui atén d’urgència i ens la deriva posteriorment.

El telèfon del SIAD és 93 483 29 68.


Ubicació

SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES Finestra nova

Telèfon: 934832968
Correu e.: siad@badalona.cat

Adreça: C/ Baldomer Solà, 13-15
Codi postal: 08912

Observacions: Telèfons 24 hores: Guàrdia Urbana 934832901 i ICD 900900120


Comparteix