Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Badalona reivindica avui, 17 de maig, el Dia Internacional Contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia

Comparteix


05/16/2018 10:00 PM - donesciutadania i convivència

El consistori està desenvolupant el I Pla d’Igualtat LGBTI per a la ciutadania 2018-2022, com a eina fonamental per a la lluita contra la LGBTI-fòbia

Badalona se suma avui dijous, 17 de maig, al Dia contra la LGTBI-fòbia, una jornada de sensibilització, reflexió i denúncia contra les agressions físiques, intel·lectuals i morals de les persones per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

A Catalunya, les polítiques d’igualtat LGBTI es troben en un moment de gran impuls promogut pel marc normatiu de la Llei 11/2014 del 10 d’octubre que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que insta als poders públics, i també en concret els governs locals, a desplegar un seguit de mesures que garanteixin de manera efectiva el gaudiment dels seus drets.

El Pla Estratègic Feminista, aprovat per Acord d’alcaldia el passat 28 d’agost, és el full de ruta de les polítiques feministes i LGBTI a Badalona, i recull com a objectiu primordial l’elaboració d’un Pla Local que possibiliti la promoció de la igualtat i la no discriminació de les persones per motius de diversitat sexual i de gènere.

En aquest marc, l’Ajuntament de Badalona està elaborant el I Pla d’Igualtat LGBTI per a la ciutadania (2018-2022) amb la coordinació de l’Oficina de les Dones i LGBTI de la Diputació de Barcelona. Aquest Pla està previst que es pugui presentar a finals del mes de juny.

Per a l’elaboració del Pla, partint d’una fase de diagnosi prèvia, s’ha desenvolupat una metodologia participativa mitjançant grups de participació de personal tècnic de l’Ajuntament i grups de participació d’entitats i ciutadania.

L’Ajuntament està promovent la participació del col·lectiu LGBTI i el seu associacionisme amb l’objectiu de donar-li veu a l’hora d’elaborar polítiques LGBTI, facilitant un espai de trobada i visiblilitzant la realitat d’aquest col·lectiu a la ciutat.

D’altra banda, com a part integrant de la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya, Badalona suma les seves actuacions a l’objectiu comú de la xarxa que és eradicar les desigualtats existents i lluitar contra LGTBI-fòbia des del món local, com espai privilegiat de proximitat i protagonisme de tota ciutadania, tot facilitant incidir en la visibilitat de la diversitat sexual i de gènere.

Badalona, 17 de maig de 2018