Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Guia d'úsEn el grup d’icones superiors tenim:


•La lupa que utilitzarem per localitzar amb dues opcions

◦El portaler: carrer i número que caldrà confirmar amb el desplegable del costat.

◦El cadastre: introduint la referència cadastral UTM i confirmant-la amb el desplegable.


•Fent clic sobre la icona i després sobre la parcel·la es desplega una fitxa informativa.

Aquesta fitxa proporciona dades del planejament d’aplicació i et permet enllaçar al Registre de Planejament de Catalunya (RPUC).

També trobaràs la referència cadastral, clicant a sobre t’enllaç amb les dades cadastrals no restringides.

Igualment et permetrà enllaçar amb streetwiew i es pot també fer la impressió del plànol amb les dades de la fitxa.


•La icona permet mesurar distàncies i superfícies.


•La icona permet dibuixar sobre el plànol.


•La icona genera automàticament un plànol amb format PDF segons dimensió del paper, orientació i escala del dibuix.


•Les icones permeten ampliar o reduir l’escala del plànol.


•La icona permet ajustar l’ampliació del plànol la pantalla


•La icona desplega una llista de pestanyes que permet carregar o descarregar diferents capes del plànol.


Comparteix