Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Planejament urbanístic
Pla General Metropolità de Barcelona

Normativa urbanistica metropolitana a l'àmbit de Badalona

Planejament vigent

Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Barcelonès

Planejament en tràmit

Pla Director de la Serralada de Marina

Planejament en tràmit d’altres institucions

Pla Local d'Habitatge de Badalona 2010-2015

Comparteix