Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

L’Ajuntament rescata la concessió administrativa atorgada al pàrquing Batlloria i adscriu la seva gestió a l’empresa municipal Engestur

Comparteix


30/03/2016, 0:00h. - urbanisme

El govern ha treballat els últims mesos per assegurar les condicions mínimes d’habitabilitat de l’aparcament

El regidor de l’Àmbit Badalona Habitable, Oriol Lladó, afirma que “comença una nova etapa per als usuaris d’aquest pàrquing que fa anys que arrossegaven nombrosos problemes”

La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya ha donat la raó a l’Ajuntament de Badalona i ha emès un dictamen favorable que permet acordar el rescat de la concessió administrativa atorgada en el seu dia a Pàrquings Batllòria 123, S.A. Per aquest motiu, el govern municipal ha portat al Ple municipal ordinari celebrat aquest dimarts 29 de març l’acord de rescat, que produirà els efectes de l’extinció de la concessió i la transferència de les instal·lacions a l’Ajuntament. D’aquesta manera, el pàrquing Batllòria formarà part i serà gestionat per l’empresa municipal Engestur. L’acord de Ple va ser aprovat per unanimitat.

A partir d’ara, l’Ajuntament gestionarà el servei de forma directa i reconeix als usuaris de l’aparcament els drets d’ús exclusius que hagin adquirit d’acord amb les prescripcions del contracte de la concessió, inclosos aquells que puguin tenir el propi concessionari extingit. El govern municipal ha treballat els últims mesos per assegurar les condicions mínimes d’habitabilitat de l’aparcament.

El passat 14 d’octubre de 2015, l’alcadessa va dictar una resolució mitjançant la qual s’incoava novament l’expedient de rescat, per motius d’interès general, de la concessió administrativa atorgada a Pàrquings Batllòria 123, S.A., de l’ús privatiu per a aparcament privat del subsòl de les zones verdes i de vianants del carrer de La Batllòria en el tram que dóna front a l’Institut de Formació Professional “La Pineda” de Badalona.

La proposta de procedir al rescat de la concessió fonamentava les causes d’interès general en el fet que les relacions entre la concessionària i la comunitat d’usuaris de l’aparcament eren insostenibles.

Seguint el procediment legalment establert, es va sol·licitar el dictamen preceptiu i vinculant de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, que el va emetre en data 4 de febrer d’enguany, dictaminant favorablement sobre el rescat de la concessió administrativa atorgada per l’Ajuntament de Badalona a Pàrquings Batllòria 123, SA, per a l’ús privatiu del subsòl,

El regidor de l’Àmbit Badalona Habitable, Oriol Lladó, ha explicar que “el govern va haver d’assumir just a l’inici del mandat la solució d’aquest problema que s’arrossega de fa anys. El govern va veure que l’expedient en tràmit havia caducat just l’endemà de la delegació de competències d’alcaldia, sense rebre cap avís ni traspàs d’informació dels anteriors responsables. El govern va posar fil a l’agulla per superar aquest contratemps i assegurar que el nou tràmit es podria fer amb el menor temps possible, cosa que es va aconseguir sense haver de tornar a fer període d’al·legacions”.

Oriol Lladó afirma que “en aquests mesos, el govern ha mantingut diferents reunions amb els afectats i ha treballat per assegurar les condicions mínimes d’habitabilitat de l’espai, fent diferents gestions amb les empreses de subministrament. S’han fet diferents visites tècniques a l’immoble per determinar les condicions de l’aparcament i el govern s’ha coordinat amb l’Oficina Tributària per aclarir tots els aspectes relacionats amb la gestió i pagaments.”

El regidor de l’Àmbit Badalona Habitable afirma, finalment, que “comença una nova etapa respecte al pàrquing Batllòria, i per fi podem començar a solucionar els problemes que des de fa anys s’arrosseguen i que pateixen aquests veïns de la ciutat.”

Badalona, 30 de març de 2016