Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

25/04/2018 -Reforç estructural 3a. pl. del Museu, projecte modificat (aprovat 08/02/18)