Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

2015


18/12/2015 -MPGM Zones Mas Ram i Pomar

23/10/2015 -Calçada lateral a la C-31 sentit Barcelona. PK 212+650 AL 213+800. FASE 1 (TRAMS 2 I 3)

20/10/2015 -Reforma parcial de la 2ª planta de la Casa de la Vila

15/09/2015 -Ampliació dels vestidors del Club de Futbol Lloreda: adequació del projecte a les millores ofertades

09/09/2015 -Accessibilitat entorns residència Martal c/Maria Benlliure i Numància

09/07/2015 -Ampliació voreres carrer Don Pelayo

15/06/2015 -Avinguda Navarra

15/06/2015 -Enderroc Avinguda Martí Pujol

28/05/2015 -Projecte d'urbanització de la unitat d'actuació nº 1 del Pla Especial de les Illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent.

19/05/2015 -Carrer Wagner

19/05/2015 -Tanca recinte skate

08/05/2015 -Obres de millora urbana necessàries pel condicionament del solar damunt del passatge dels Encants (Barri de la Salut)

23/04/2015 -Escola adults lloreda-La Pau

23/04/2015 -Enllumenat recinte adjacent pista skate

23/04/2015 -Antiga Cordeleria Domenech

18/03/2015 -Carrer Sant Felip

18/03/2015 -Projecte d'urbanització sector Manresà

17/03/2015 -Àrea de gossos entre la rambla i la riera de Sant Joan

16/03/2015 -Reurbanització area gossos Parc de Can Barriga

06/03/2015 -Reurbanització carrer Sagrada Família (AMB)

04/03/2015 -Adeqüació planta baixa de la antiga escola Lloreda

09/03/2015 -Carrer Francesc Planas i Casals (AMB)

04/03/2015 -Enllumenat carrer don Pelayo (AMB)

04/03/2015 -Carretera Antita de Valencia: aparcament en superficie

25/02/2015 -Despatxos SBAS-4

25/02/2015 -Local amics dels epileptics

23/02/2015 -Pas sota el el ferrocarril entre els carrer Prim i Torrebadal (AMB)

23/02/2015 -Actuacions millora de diverses zones de joc infantils

19/01/2015 -Plaça Rafael Campalans

10/02/2015 -Plaça de la dona

10/02/2015 -Plaça carrer Dipòsit. Modificació projecte

10/10/2015- Parc Gran Sol millora

10/02/2015 -Reurbanització plaça Maria Aurèlia Campmany

10/02/2015 -Projecte d'urbanització de la unitat d'actuació núm 7 CP 'Marti Pujol'

10/02/2015 -Reaglomerat asfàltic del carrer Guifré

13/01/2015 -Arquitecte Fradera