Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

2017


27/12/2019 -Carrer Eduard Maristany

18/12/2017 -C.Mestre Bretón

18/12/2017 -C.Ramón Alsina

18/12/2017 -Passarel·la Torrent Vallmajor

09/11/2017 -Substitució del clavegueram i reasfaltat al carrer Fluvia

17/10/2017 -Supressio de barreres a diferents emplaçaments del barri de lloreda

17/10/2017 -Adeqüació local badalot plaça Pompeu Fabra

09/10/2017 -Reforma del vestíbul de la sortida d'emergència del Teatre Zorrilla

09/10/2017 -Reparació de pilar i coberta de l'escola Pere Tarrés

09/10/2017 -Instal.lació de joc al pati a l'escola Badalona Port

06/10/2017 -Adequació i millora local SBAS4, carrer Mare de Déu de Lorda

06/10/2017 -Caldera escola Folch i Torres

06/10/2017 -Caldera escola Feliu i Begués

05/10/2017 -Caldera escola Baldiri i Reixac

12/07/2017 -PA1-Carrer Pujol

06/07/17 -Condicionament provisional del solar del carrer Porvenir per a ús provisional d’estacionamen en superfície

27/06/2017 -Projecte de les Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud

20/06/2017 -Reparació de la coberta enfonsada a Torre Codina

25/05/2017 -Millora de la planta baixa de l’edifici CACI (Barri Progrés)

15/05/2017 -Obres de renovació de la cuina i annexes 2a.fase a l’escola Antoni Botey

15/05/2017 -Obres d’adequació del pati de l’antic B9

25/04/2017 -Tasques de reparacio i renovacio de fonts publiques

19/04/2017 -Pont del petroli

20/03/2017 -Zona Hotelera Port de Badalona

20/02/2017 -Unió Vidriera