Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

1_Entitats i administracions que treballen per les dones



• Institut Català de les Dones

http://www.gencat.net/icdona/

• Institut Català de les Dones [Centre de Documentació]

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/centre_documentacio/

• Consell Nacional de Dones d'Espanya (CNDE)

http://www.bcn.cat/tjussana/cnde/c1.htm

• Barcelona Dones

http://www.bcn.es/dones/

• CIRD [Ajuntament de Barcelona]

http://w110.bcn.cat/portal/site/Dones/CIRD

• Centre Francesca Bonnemaison

http://www.diba.es/francescabonnemaison

• Associació de Dones Periodistes

http://www.adpc.cat/new_site/

• Instituto de la Mujer

http://www.inmujer.gob.es/

• Instituto de la Mujer[Centre de Documentació]

http://www.inmujer.gob.es/CentroDoc/Home.htm

• Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer [Centre Documentació]

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-subhome5/es/

• Instituto Andaluz de la Mujer

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/


Comparteix