Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Badalona estabilitza la seva població al voltant dels 219.000 habitants i creix en 9.000 ciutadans durant la darrera dècada

Comparteix


28/06/2010, 0:00h. - padró d'habitants i Cens Electoral

La població immigrant se situa en el 14,8% del total, lleugerament per sota de la mitjana catalana i força menor que a municipis com l’Hospitalet, Santa Coloma o Barcelona

El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Badalona, Ferran Falcó, el regidor de Ciutadania i Convivència, Josep Pera, i el cap del Departament d’Estadística i Població del consistori, Alfredo Smilges, han presentat avui les dades del padró municipal vigent, que s’aproven demà al ple municipal, i un anàlisi de l’evolució demogràfica a la ciutat durant la darrera dècada.

Les dades confirmen l’estabilització de la població dels darrers dos anys al voltant dels 219.000 habitants. En concret, el padró de l’any 2010 estableix que la població badalonina és de 219.897 persones, 1.225 menys que l’estadística de l’any 2009.

D’aquesta població, un 14,8% correspon a residents estrangers, una xifra lleugerament inferior a la catalana que l’any 2009 es trobava en el 15,9% del total de la població, i força menor que la de municipis propers com l’Hospitalet de Llobregat (22,8%), Santa Coloma de Gramenet (21,6%), o Barcelona (17,5%), segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya pendents d’actualitzar amb les dades dels padrons municipals de l’any 2010.

De les dades globals del padró d’enguany, cal destacar, a més, que aquesta és la primera vegada en 10 anys que la població amb nacionalitat espanyola registra un increment respecte l’any anterior. A Badalona l’any 2009 residien 187.075 persones amb nacionalitat espanyola, mentre que el 2010 en són 187.307.

Anàlisi d’una dècada

El gener de 2001, el padró de Badalona registrava 210.046 persones. Deu anys més tard, la població de la ciutat és de 219.897 persones. Aquest increment, però, ha viscut dos períodes clarament diferenciats. Entre gener de 2001 i gener de 2006, els increments van ser importants, passat dels 210.000 habitants als quasi 223.000 de l’any 2006. A partir d’aquest any, la població s’ha anat reduint, arribant fins als 219.000 d’enguany, xifra en què s’ha estabilitzat des de l’any passat.

Població immigrant

Pel que fa a la població estrangera, a Badalona l’any 2001 suposava el 2,4% del total, metre que l’any 2010 és del 14,8%. Aquest és un fenomen que s’ha donat al conjunt del país, on també s’ha viscut un increment important durant aquesta dècada. Així, mentre que a Catalunya l’any 2001 la població estrangera suposava el 4,05% del total, el 2009 ja era del 15,9%. L’anàlisi de les dades posa de manifest que Badalona sempre ha estat per sota de la mitjana catalana pel que fa al pes de la població estrangera, tot i que en alguns barris badalonins aquesta mitjana s’ha vist superada, un fenomen que també es dóna a altres grans ciutats de Catalunya i de l’Estat.

Per zones geogràfiques, el padró que s’aprova demà posa de manifest que del total de població estrangera, un 34,7% prové de països asiàtics, un 27,3% d’estats d’Amèrica del Sud, i un 17,5% de països del Magrib. Els ciutadans de la Unió Europea suposen el 12,8% del total de persones estrangeres residents a Badalona. Pel que fa als països, Marroc, Pakistan, la Xina i l’Equador són els primers, i entre els quatre suposen el 55% de tots els residents estrangers a Badalona de l’any 2010.

Pel que fa al perfil de les persones de nacionalitat estrangera, al conjunt municipal aquest col·lectiu està format per un 58,2% d’homes i un 41,8% de dones. No obstant això, les diferències són notables segons l’origen. Així, l’índex de població masculina de l’any 2010 és alt per a la població asiàtica (71,7%), a excepció de la població xinesa amb un 53%, per a la del Magrib (56,2%), per a la del Mitjà Orient (59,5%) i per a la resta d’Àfrica (66,8%). Es tracta d’una població jove, ja què si bé la mitjana d’edat per al conjunt de la població és de 40 anys al 2010, en el cas de la població estrangera és de 29 anys. Només l’1% de la població estrangera supera els 64 anys al 2010, mentre que aquest valor és del 17,8% entre els catalans.

Pel que fa a la distribució de la població estrangera per barris, a l’igual que en el conjunt del territori, i particularment a les ciutats, Badalona concentra la majoria de població estrangera en un conjunt de barris, una realitat que no és nova, ja què als anys 60 i 70, amb la immigració procedent de la resta de l’Estat, també es va donar aquesta circumstància.

Al barri de la Salut resideixen al 2010 el 20,7% del total d’estrangers de la ciutat, seguit pel barris de Sant Roc (14,1%), Sant Antoni de Llefià (7,5%), Sant Joan de Llefià (7,2%), Sant Mori de Llefià (6,3%), Sant Crist (5,6%), La Pau (5,2%), Artigues (5%) i La Pau (5%). Pel que fa al percentatge de persones estrangeres que viuen a cada barri respecte del total de la població del mateix barri, el grup format pels barris d’Artigues, La Pau, La Salut i Sant Roc, presenten el major valor (al voltant del 34%), seguit pel barri del Remei (25,3%). Barris com ara Lloreda, Sant Crist i Sant Joan de Llefià, La Mora i Sant Antoni de Llefià, tenen un percentatge al voltant del 18%.

Badalona, 28 de juny de 2010