Cercador
V3.27
Menu
Ets a:

L’Ajuntament aportarà transparència als processos de contractació de personal temporal a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Comparteix


05/18/2017 10:00 PM - treballocupació

El SOC serà a partir d’ara l’eina que utilitzarà l’Ajuntament per seleccionar personal temporal, incorporacions urgents, en sectors municipals prioritaris, substitucions, relleus laborals i programes temporals

L’Ajuntament de Badalona realitzarà tots els processos de selecció i contractació per a l’incorporació urgent de funcionàries o funcionaris interins, així com la contractació de personal laboral temporal, en sectors municipals prioritaris, substitucions, relleus laborals i per programes mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

El govern municipal ha ultimat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya un protocol de col·laboració amb el SOC que materialitzi el tractament i la gestió de les ofertes de treball i els processos de selecció i contractació. Les actuacions que apleguen aquest conveni es dirigiran a les persones aturades que vulguin millorar la seva ocupació i que estiguin inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Un cop l’Ajuntament informi al SOC de les seves necessitats en matèria del personal abans descrit, aquest farà difusió en l’àmbit de les oficines de treball i en l’àmbit del portal Feina Activa, i elaborarà i lliurarà un informe del resultat de la preselecció (revisant els currículums i fent entrevistes presencials), indicant que la relació final de candidats o candidates enviades ha estat feta d’acord amb els paràmetres acordats i indicats a l’oferta d’ocupació, presentada a l’Oficina de Treball de Badalona per l’Ajuntament de Badalona.

L’Ajuntament es compromet a no incorporar en els perfils a seleccionar de les ofertes de treball cap element discriminatori. Aquest compromís implica que no hi haurà camp indicació relativa al gènere, l’edat o a cap altre concepte que pugui suposar discriminació.

El Consistori comunicarà al Departament de Treball el resultat final de tot procés de selecció, amb la inclusió d’una relació de les persones que hagin estat contractades.

El tercer tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de de Badalona Democràtica i responsable de recursos humans de l’Ajuntament, Jose Téllez, subratlla que aquest protocol “aporta transparència a l’accés a llocs de feina a l’administració per via d’urgència, necessaris per enfortir la gestió dels serveis públics locals”.

Les característiques de la finalitat per la qual ha estat objecte cada contracte definirà la seva durada (baixes, substitucions, relleus, programes, etc). Aquest Protocol no implica compromís econòmic per cap de les parts signants envers l’altra.

Badalona, 19 de maig de 2017

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat