Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Serveis de recollida de residus
Els residus són una conseqüència de l’activitat humana i, un cop s’han produït, cal reintegrar-los al sistema productiu.

Una peça clau en el funcionament de la recollida selectiva és la col.laboració ciutadana separant els residus aprofitables de la resta dels residus i dipositar-los en el seu contenidor corresponent. Cal portar a les deixalleries la resta de residus.

La recollida selectiva és el sistema que permet captar els residus separats en origen i transportar-los a les plantes de tractaments corresponents.

Té dos objectius fonamentals i complementaris: d’una banda, separar i recuperar la màxima quantitat de materials recuperables i, de l’altra, disminuir, tant com es pugui, la quantitat de residus que es porten a dispositius finalistes, com la incineració i el dipòsit.

La recollida selectiva és el model de gestió dels residus més adequat perquè:

1. Els residus són un recurs imprescindible per generar nous productes de manera més sostenible, ja que estalvien l’extracció i la manipulació de matèries primeres.

2. El nostre entorn no pot suportar indefinidament l’abocament dels residus al ritme de generació actual

D’acord amb la normativa vigent, a Badalona s’ha definit el model de segregació de residus de 5 fraccions. En principi es combina la recollida per contenidor de superfície, amb càrrega lateral per la dreta, amb contenidors soterrats distribuïts als carrers de la ciutat.


Classificació de la recollida selectiva

Serveis de recollida de residus

Classificació de la recollida selectiva

Altres residus

Comparteix