Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Pla d'Inversions Municipal (PIM) 2015-2019Les inversions municipals són aquelles que duu a terme tant l’Ajuntament de Badalona com els organismes o empreses municipals i que tenen una vida útil superior a un any. Són exemple d’inversions la construcció de nous equipaments o la millora dels existents, la reurbanització de places i carrers, la compra de vehicles, la millora de d'arbrat, remodelació de parcs i jardins o les infraestructures que permeten una mobilitat sostenible.

En el mandat 2015-2019, el govern municipal ha aprovat un ambiciós Pla d'Inversions Municipal que supera els 66,3 milions d'euros. Aquest Pla s’ha anat aprovant en diverses fases i beneficiarà a tots els barris de Badalona.


Consulta l’estat de les inversions al mapa interactiu, amb fotografies i informació detallada de les obres i vine a les audiències públiques a informar-te en persona!Pla recupera

Pressupost participatiu

Altres inversions aprovades al 2017

Inversions finançades amb el superàvit del 2016

Comparteix