Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Taxa de guals


gual permanent


La taxa dels Guals grava l'ús restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i sortida de vehicles dels edificis.

Per aquesta utilització de la vorera cal disposar d’una llicència lliurada per l’Ajuntament. No es necessari realitzar cap tràmit de comunicació a Hisenda municipal, ja que en el moment d’obtenir la llicència les dades del contribuent passen automàticament als sistemes informàtics municipals per a la generació dels rebuts anuals corresponents.


Comparteix