Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

IAE - Impost d'activitats econòmiques


Euros IAE


L'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) és un tribut per l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques.

Han de presentar declaració de l'IAE totes les entitats que exerceixin una activitat econòmica quan elles (o el seu grup) hagin obtingut un import net del seu volum de negocis igual o superior a 1.000.000 d'euros durant el penúltim exercici anterior al del meritament de l'impost.

D’ençà, l’1 de gener de 2013, la Diputació de Barcelona a través de l’ORGT té delegada la Gestió i la Inspecció de l’impost d’activitats econòmiques, així doncs a qualsevol de les seves oficines es poden realitzar els tràmits adients.


Ubicació

OFICINA DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Finestra nova

Telèfon: 934729225
Web:  http://www.orgt.diba.cat Finestra nova

Adreça: C/ Mar, 2-4 Bxs
Codi postal: 08911

Horari: De l'1/10 al 31/05 de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1/06 al 30/09 de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.


Comparteix