Cercador
V3.11
Menu
Ets a:

Pla d'Inversions Municipal (PIM) 2015-2019Es considera inversió municipal aquella que duu a terme tant l’Ajuntament de Badalona com els organismes o empreses municipals. Les inversions són despeses que tenen una vida útil superior a un any. Són exemple d’inversions la construcció de nous equipaments o la millora dels existents, la reurbanització de places i carrers, la compra de vehicles, la millora del medi ambient o les infraestructures que permeten una mobilitat sostenible.

En el mandat 2015-2019 s’han anat aprovant diferents fases d’inversions.


Pla recupera

Pressupost participatiu

Altres inversions aprovades al 2017

Inversions finançades amb el superàvit del 2016

Comparteix


Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat