Cercador
V3.28
Menu
Ets a:

Aprovada la Instrucció de la Mesa de Contractació de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


09/11/2017 10:00 PM - economiafinancestransparència

La resolució, publicada al Portal de Transparència i el BOPB, entra en vigor a partir del 18 de setembre

L’Ajuntament de Badalona ha aprovat la nova Instrucció de funcionament de la Mesa Permanent de Contractació, atenent a la Resolució de l’alcaldessa amb data de 3 de juliol de 2017, en la qual es regula l’ àmbit d’actuació, la composició de la Mesa Permanent, el règim de sessions i el seu funcionament.

Una vegada s’ha publicat al Portal de Transparència i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) entrarà en vigor a partir del 18 de setembre, aplicant-se a la sessió ordinària de la Mesa de Contractació de l’Ajuntament que tindrà lloc dimecres, 20 de setembre, amb seu permanent a l’edifici el Viver de l’Ajuntament de Badalona. El règim ordinari de sessions serà setmanal, tots els dimecres a partir de les 10.30 hores, excepte els períodes de vacances. No obstant això, es podran convocar totes les sessions extraordinàries que així ho requereixin els procediments de contractació iniciats.

Totes les convocatòries de les sessions de la Mesa seran comunicades als grups municipals representants al Ple de l’Ajuntament de Badalona per tal que puguin assistir-hi.

Per a més informació podeu consultar el document “ANUNCI de l’Ajuntament de Badalona en relació a la resolució de l’alcaldessa de data 370772017, per la qual s’aprova la Instrucció de funcionament de la Mesa Permanent de Contractació de l’Ajuntament de Badalona”

Badalona, 12 de setembre de 2017

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat