Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

EsportsOBERTURA PLACES SERVEIS ESPORTIUS

PISTES ATLETISME:

- 9 PLACES SERVEI ABONATS.

INICI ACTIVITAT A PARTIR DE MARÇ DE 2022:

PLACES DISPONIBLES DES DEL DILLUNS 6/12/21.

ELS INTERESSATS/DES HAURAN DE FER LA PETICIÓ, PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT-CATALEG DE TRÀMITS-INSTÀNCIA GENÈRICA. UN COP ASSIGNADA LA PLAÇA (QUE ÉS PER ORDRE D’ENTRADA A LA SEU A PARTIR DEL DIA 6/12/21) ES SOL·LICITARÀ QUE ES COMPLEMENTI AMB LA RESTA DE DOCUMENTACIÓ PER PODER DONAR L’ALTA ALS SERVEIS.

- PLACES GIMNASOS MUNICIPALS:

INICI ACTIVITAT A PARTIR FEBRER 2022

PLACES DISPONIBLES DES DEL DILLUNS 24/1/21.*


ELS INTERESSATS/DES HAURAN DE FER LA PETICIÓ PER LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT-CATALEG DE TRÀMITS- INSTÀNCIA GENÈRICA UN COP ASSIGNADA LA PLAÇA (QUE ÉS PER ORDRE D’ENTRADA A LA SEU A PARTIR DEL DIA 24/1/22) ES SOL·LICITARÀ QUE ES COMPLEMENTI AMB LA RESTA DE DOCUMENTACIÓ PER PODER DONAR L’ALTA ALS SERVEIS.

Abonats gimnàs actualitzat a data 1/3/22

REGISTRE PRESENCIAL:

TAMBÉ ES PODEN REALITZAR ELS TRÀMITS DE SOL·LICITUD, PRESENCIALMENT AL REGISTRE D’ENTRADA ELECTRÒNIC SITUAT A LA PLAÇA. ASSEMBLEA CATALUNYA, 9-12, 08911-BADALONA, EN HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8:30-13:30 HORES I DIJOUS TARDA DE 16:00 A 18:00 HORES, INDICANT QUE ES TRAMETI AQUESTA PETICIÓ AL DEPARTAMENT TÈCNIC DEL SERVEI D’ESPORTS. PER AQUESTA GESTIÓ NO CAL DEMANAR CITA PRÈVIA, O A LES OFICINES MUNICIPALS DE DISTRICTE.

NOTA: NO S'ACCEPTARAN LES PETICIONS ENTRADES PER REGISTRE D’ ABANS DE LES DATES INDICADES

PER QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT AL RESPECTE, ES POT CONTACTAR AMB EL DEPARTAMENT TÈCNIC AL TELEFON NÚM. 93 483 29 52, INDICANT QUE ÉS PER INFORMACIÓ D’UNA ALTA DE SERVEIS.

Horari d’atenció telefònica Esports

L’Ajuntament de Badalona posa a disposició l’atenció telefònica directa del servei d’Esports al número 93 483 29 52, de dilluns a divendres, en horari de 12:00-14:00 hores i els dijous tarda, de 16:00-17:00 hores, a través del qual es podrà obtenir informació sobre:

- Serveis esportius dirigits: cursets de natació i gimnasos.

- Serveis esportius: abonats piscina i abonats pistes d’atletisme; accessos puntuals.

- Lloguer d’espais a les instal·lacions esportives municipals.

- Subvencions esportives.

També es poden fer consultes d’aquestes i d’altres qüestions relacionades amb el mateix servei d’Esports, per mitjà del correu electrònic: esports@badalona.cat. Tot i això, aquesta bústia no admet tràmits.

Pel que fa a tràmits (com per exemple donar-se de baixa dels diferents serveis), recordar que cal fer ús de la seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona https://seu.badalona.cat/ o en el cas de persones físiques, també es pot entrar instància o escrit presencial al Registre de l’Ajuntament, situat a la pl. Assemblea Catalunya 9-12, en horari de dilluns a divendres 8.30-13.30 hores, sense cita prèvia.


Comparteix