Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Agenda 21 Local
QUÈ ÉS L'AGENDA 21?


L'agenda 21 local és el conjunt estructurat d'actuacions necessàries per assolir un model de desenvolupament sostenible a Badalona. La planificació i la participació són els dos elements nuclears d'aquest procés.


El desenvolupament sostenible es defineix com aquell desenvolupament que satisfà les necessitats presents sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats (Informe Brundtland, 1987).


La metodologia bàsica per a la planificació és l'auditoria ambiental municipal.


La implicació ciutadana és un factor clau per definir estratègies necessàries per avançar cap a la sostenibilitat.


AUDITORIA AMBIENTAL MUNICIPAL


L’Auditoria ambiental municipal consta de diferents fases:


   • Anàlisi

  Descripció de la situació del municipi tot considerant factors mediambientals i socioeconòmics. Els documents resultants es poden consultar a l'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat (Plaça de l'Assemblea de Catalunya, 9-12, entresol)


   • Diagnosi

  Determina l'estat del municipi tot valorant-ne les mancances.


   • Pla d'acció

  Un cop establertes les mancances i les prioritats es concreta un pla d'actuació que meni cap a la sostenibilitat.


Posteriorment s’ha de fer el seguiment del pla d’acció mitjançant l’establiment d’una sèrie d’indicadors.Comparteix