Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Participem


Ciutadans

Compromís de l’Ajuntament amb la participació ciutadana

L’Ajuntament de Badalona en compliment del mandat constitucional inclòs en l’article 9.2 que ordena els poders públics “facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política econòmica, cultural i social” va impulsar un seguit de mesures que es concretaren en el Reglament de participació ciutadana de desembre de 1990.

Des de llavors fins a l’actualitat, la vida social, política, cultural i la realitat del teixit associatiu aconsellen adequar els mitjans i procediments previstos en les esmentades normes als nous temps.

Els ajuntaments, en tant que “canals immediats de participació ciutadana en els assumptes públics” (art. 1 LRBRL) o “elements primaris de participació ciutadana en els assumptes públics” (art. 44 LMRLC), tenim un compromís evident amb la tasca de fer efectiva la intervenció directa de la ciutadania en la gestió dels interessos generals.

La ciutat de Badalona ha signat la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat en la qual es recull el compromís pel respecte als drets humans i es fa especial referència a la participació activa de la ciutadania en la política local.

Entenem, doncs, la participació ciutadana, en sentit ampli, com aquella possibilitat d’intervenció directa de qualsevol persona en la realització de l’interès general, de la cosa pública. La participació no és tan sols aquella relació que s’estableix entre els ciutadans i ciutadanes i l’Administració, sinó també aquella que relaciona les persones amb els interessos col·lectius, amb la ciutat.


Comparteix

Centres Cívics
El Portal de les Entitats de Badalona
Participa i decidim
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat