Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El Ple
És un òrgan municipal constituït per tots/es els/les regidor/es agrupats ens grups municipals i sota la presidència de l’alcalde/essa. Es reuneix com a mínim un cop al mes en sessió pública. Té facultats politiques, normatives, econòmiques i institucionals. Controla i fiscalitza l’actuació de l’alcalde/essa, pot nomenar-lo o substituir-lo mitjançant una moció de censura.

Els òrgans de govern

En aquest apartat trobareu la descripció dels òrgans de govern de l’Ajuntament, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part. Podeu consultar-ho al Portal de Transparència des d’aquest enllaç.

Informació del Ple

Grups Municipals que constitueixen el Ple de l’Ajuntament

Convocatòries de sessions del Ple

Actes de les sessions del Ple

Badalona en directe. Clicar aquest enllaç per accedir a la gravació de les retransmissions de les sessions de l'Ajuntament Ple


Mocions

Comparteix