Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Educació Infantil i PrimàriaL’objectiu principal a l’educació infantil (dels 3 als 6 anys), és estimular el desenvolupament de totes les capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials de l’alumnat.

En aquesta etapa s’ensenyen els hàbits més importants. Es comença a aprendre a llegir, escriure i comptar amb metodologies que es basen en l’experimentació, el joc i l’intercanvi social amb l’entorn de l’infant.

L’educació primària (dels 6 als 12 anys), és la primera etapa obligatòria dels sistema educatiu. En aquesta etapa s’adquireixen els coneixements bàsics i instrumentals: l’expressió i la comprensió oral i escrita; el domini del català i el castellà, i el d’una tercera llengua, l’anglès; l’aprenentatge matemàtic i la introducció als nous llenguatges audiovisuals i tecnològics. A més, es treballen habilitats socials i pautes de convivència.


Escoles públiques

Centres privats concertats

Preinscripció i matriculació

Comparteix