Cercador
V3.01
Menu
Ets a:

Casal esportiu 2017


Casal esportiu


Presentació Casal d’Esportiu

Dia: dilluns 26 de juny de 2017

Hora: 19.30 h

Lloc: Sala de premsa edifici del Viver, plaça Assemblea de Catalunya, 9-12.

Observacions: explicació de les activitats que es durant a terme en el Casal Esportiu, horaris, material que han de dur els infants... i per respondre a totes les consultes que es tinguin.

El Casal Esportiu és un programa esportiu d’interès local adreçat als infants de la ciutat, i que té per objecte principalment potenciar el lleure infantil, creant un espai de diversió, relació i aprenentatge de nous esports, així com conduir al descobriment dels diferents entorns que la ciutat els ofereix, i alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables.

En concret amb l’objectiu específic d’iniciar als infants en la pràctica de diferents esports per tal que adquireixin un aprenentatge motor i cognitiu dels diferents esports que es programen, un aprenentatge i/o reforçament de les condicions físiques i unes relacions d’actitud i convivència.

Informació general Casal esportiu

Informació sobre els horaris, preus, edats dels participants al casal, número de places i activitats d’aquest ho podreu trobar a l’espai documentació al PDF: Informació Casal Esportiu.

Així mateix, totes les dates de procediment com el inici de la preinscripció, dates del sorteig si fos necessari, inici de les inscripcions i d’altres procediments, podreu trobar la informació al PDF: Dates procediments Casal esportiu

Inscripcions al Casal Esportiu

En l’espai documentació d’aquesta pàgina podreu consultar la modificació de les dates de procediments, i la llista definitiva de places adjudicades al Casal Esportiu.

Com la demanda de places no ha superat l’oferta, les dates per tramitar la inscripció són les que us especifiquem a continuació, i que també podreu trobar al PDF dates de procediment:

- Inscripcions del 08/06 al 30/06/2017 (per a tots els torns d’activitat, tots el mes, primer i segon torn)

- Inscripcions del 03/07 al 14/07/2017 (per al segon torn d’activitat)

Tramitació inscripció

Per realitzar la inscripció s’haurà de demanar cita prèvia al Servei d’Atenció Ciutadana al telèfon 93 483 29 25 o per internet a www.badalona.cat

Documentació que cal aportar

- Emplenar el PDF: Inscripció al Casal Esportiu que trobareu a l’espai documentació

- Emplenar el PDF: Fitxa sanitària Casal Esportiu que trobareu a l’espai documentació

- Fotocòpia del DNI o llibre de família (pels menors d’edat que no tinguin DNI), i fotocòpia del DNI del pare/mare o

tutor/a legal del menor.

- Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant

- Fotocòpia de la cartilla de vacunació de l’infant

- Dues fotografies mida carnet d’identitat, per a realitzar els carnets d’accés al casal

Cartell casal esportiu
Flyer Programació
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat