Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Educació Secundària ObligatòriaL’Educació Secundària Obligatòria (ESO) pretén que l’alumne consolidi els continguts de l’anterior etapa educativa per tal de poder iniciar-se en altres camps de coneixements.

S’estableixen les bases i es dóna l’orientació necessària per a continuar estudiant o incorporar-se a la vida professional.

L’ ESO  consta de dos cicles de dos cursos cadascun:

PRIMER CICLE
1r curs (12-13 anys)
2n curs (13-14 anys)

SEGON CICLE
3r curs (14-15 anys)
4t curs (15-16 anys)

Totes les àrees del currículum s’organitzen en crèdits, d’una durada de 35 hores. D’entre aquests crèdits, n’hi ha un 65% de comuns (obligatoris per a tots els alumnes) i un 35% de variables (d’opció optativa per als alumnes)

L’alumne ha de cursar cada any el crèdit de síntesi, que està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament, concebudes per a comprovar si s’han aconseguit els objectius generals  establerts en les diferents àrees curriculars.

Les àrees del currículum són les següents:

Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura 
Llengües Estrangeres
Ciències de la Naturalesa 
Ciències Socials
Educació Física 
Tecnologia
Educació Visual i Plàstica 
Música
Matemàtiques 
Religió (Voluntària)
 


Instituts

Centres privats concertats

Preinscripció i matriculació

Comparteix