Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Activitats que es realitzenCasals de Joves de Catalunya organitza les seves activitats i accions pels següents programes definits de treball:

  PROGRAMA ACCIÓ SOCIAL. Coordina accions de reivindicació social com les campanyes de sensibilització, les manifestacions, el treball de reflexió o la promoció de la consciència crítica.

  ÀREA PEDAGÒGICA. Impulsa i gestiona la formació que s'ofereix a joves i animadors i animadores juvenils. Organitza cursos i tallers sobre participació juvenil i dinamització juvenil, com ara les Jornades de Participació i debat, el curs d’animadors/es juvenils o els monogràfics

  ACTVITATS D'INTERRELACIÓ. Coordina les accions i activitats d'interrelació que s’organitzen entre tots els casals com són les Trobades de Joves, el Circuit de Música Sonat o el Torneig de futbito.

  PROGRAMA SALUT. Promou la salut als Casals de Joves. Des d'aquest àmbit s'ofereixen recursos, material i assessorament als casals per a treballar aquest tema. Actualment, les línies de treball principals se centren en la sexualitat i les drogues.

  PROGRAMA SECUNDÀRIA. Fomenta la participació als centres educatius de secundària. Pretén impulsar la cultura participativa de l’alumnat als diferents àmbits de la seva vida, tant dintre com fora del centre escolar.

  OFICINA INTERNACIONAL. Ofereix als casals contactes i suport per a realitzar activitats internacionals, promou la participació dels joves en seminaris i intercanvis i coordina la participació dels i les joves dels casals en alguns d'aquests intercanvis.

  OFICINA TIC. Dinamitza, forma i promou l’ús de les Tecnologies de la Informació i comunicació (TIC). El projecte busca democratitzar les TIC fent-les accessibles a totes les persones, oferint formacions adequades i promovent-ne l’ús ètic, crític i responsable.
   


Comparteix