Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

ObjectiusPromoure l’aprenentatge d’una actitud crítica, autònoma, cooperativa i activa dels joves. Les associacions juvenils són l’àmbit per als aprenentatges de la ciutadania, amb una formació d’actituds actives, crítiques i cooperants.

Augmentar les pràctiques participatives, culturals, associatives i creatives dels joves. Per promoure la participació juvenil, cal delimitar espais i estructures en les quals poder participar. Només participant en territoris molt concrets, amb una metodologia que estructuri l’acció, podem parlar d’iniciativa ciutadana.

Afavorir el desenvolupament social i personal dels joves. El procés educatiu es dóna en la multiplicitat d’àmbits: família, escola, entorn social, grup, treball... Cal entendre els Casals de Joves dins d’aquesta xarxa. La seva especificitat, però, li permet atendre necessitats que aquests no poden cobrir.

Dotar de recursos, servir de recolzament i promoure la participació en les iniciatives de dinamització cultural de l’entorn o la comunitat on s’ubiquen. Els casals han de ser eines al servei del desenvolupament comunitari, de la dinamització social del seu territori. És aquí on sorgeix la relació amb els altres i la col·laboració indispensable en la construcció de la ciutat.

Prevenir, identificar, canalitzar i col·laborar en la resolució de problemàtiques d’inserció social dels joves. Els casals, com a associacions de barri integrades en la xarxa comunitària, poden ajudar a una interacció constructiva i enriquidora entre els joves i la societat.


Comparteix