Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Ciutadania i convivència


Banner ciutadania i convivència

Les polítiques de ciutadania i convivència impulsen programes en àmbits com el de la immigració, els drets civils o el civisme. En tots ells, fomenta actuacions de divulgació, diàleg i sensibilització social així com també valors i actituds que facilitin i millorin l’exercici de la plena ciutadania en el marc de la comunitat.

Aquest impuls s’exerceix a través del Pla de convivència i civisme, el qual es desprèn del Pla d’Actuació Municipal, desenvolupat a través del procés participatiu definit i votat pels ciutadans i ciutadanes de Badalona.

El Pla de convivència i civisme té com a objectius:

    • Promoure la coresponsabilitat a l’espai públic.

    • Fomentar el respecte, el coneixement i el diàleg entre les persones.

    • Potenciar la gestió efectiva i pacífica del conflicte.

    • Potenciar la gestió efectiva de les diversitats.

El Pla de convivència i civisme representa el compromís i l’esforç municipal per generar cohesió als i entre els barris, fomentar la convivència, la participació i la responsabilitat entre una ciutadania conscient, promoure un espai públic de qualitat, potenciar els valors cívics i la convivència, disminuir la discriminació i fomentar la gestió positiva de la diversitat i aconseguir un major grau de convivència.

En definitiva, les polítiques de ciutadania i convivència definides pel Pla de convivència i civisme són el mitjà municipal per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.


Comparteix