Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Servei d'informació i AssessoramentSERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Aquest servei ofereix informació i assessorament, de forma presencial, telefònica i electrònica, per cobrir les demandes de tot tipus d’informació i recursos, tant dels serveis i activitats que s’ofereixen al CRAD i des de l’Àrea de Cultura i Ciutadania com dels de qualsevol altre àrea, servei municipal i/o d’entitats de ciutat.

Aquest servei desenvolupa la seva tasca amb la finalitat de:

    • Garantir una correcta informació, assessorament i derivació a altres serveis del municipi, si s’escau.

    • Promoure la divulgació dels serveis de les entitats i dels organismes que facin activitats en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

    • Donar suport a les associacions de dones del municipi en relació a serveis i recursos.


Comparteix