Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Control de la qualitat de l'aireDes de l’any 1984 a Badalona hi ha una estació automàtica de control de la qualitat de l’aire situada a la plaça dels Països Catalans. En aquesta estació es mesura la concentració de monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen (NOx), ozó (O3) i diòxid de sofre (SO2).

L’any 2009 es va instal·lar una nova estació de control de la qualitat de l’aire a l’edifici de la Guàrdia Urbana al Turó Caritg. Aquesta estació, que mesura PM10, forma part de Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat (Departament de Medi Ambient i Habitatge) i s’ha instal·lat com a part del Pla per a la Millora de la Qualitat de l'Aire. Al gener del 2012 es va afegir també a la XVPCA una altra estació mesuradora de PM10, cedida a l’Ajuntament per la Diputació de Barcelona i ubicada a l’edifici El Viver (Plaça de l’assemblea de Catalunya).

A les gràfiques podeu veure com han evolucionat els nivells de PM10 i NO2 en els darrers anys a Badalona.

Per a informació més detallada sobre els nivells de contaminació atmosfèrica a Badalona, podeu consultar el recull de dades ambientals de Badalona o la pàgina web de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (vegeu links a la dreta).


Comparteix