Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Contaminació lumínica
Un excés d’il·luminació exterior no només pertorba el medi natural i posa en perill l’equilibri de determinats ecosistemes, sinó que ens impedeix gaudir de la natura i de la visió del cel nocturn. A més, la contaminació lumínica representa un malbaratament d’energia innecessari ja que part de la llum es perd cap al cel, en comptes de dirigir-la només cap al carrer o el punt que es pretén il·luminar.

Per tal de reduir i prevenir la contaminació lumínica, l’Ajuntament de Badalona va aprovar el 30 de juny de 2009 el Pla Municipal d’Adequació de l’Enllumenat Exterior Existent al Terme Municipal de Badalona. Entre d’altres mesures, el pla contempla incorporar elements reflectors i adequar l’enllumenat públic al nou reglament de protecció del medi nocturn, per tal de reduir el consum elèctric i deixar d’il·luminar el cel, alhora que es garanteix la il·luminació correcta dels espais on es desenvolupa l’activitat humana. El pla contempla també accions per promoure l’adequació de la il·luminació exterior de titularitat privada al reglament.

Tant l’enllumenat públic com la il·luminació exterior de titularitat privada cal que compleixin amb els límits previstos pel reglament de protecció del medi nocturn en funció del tipus de zona on es trobin.


Comparteix