Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cementiris - Serveis funerarisCEMENTIRIS MUNICIPALS

Ateses les circumstàncies actuals derivades de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el Servei d'Atenció Ciutadana de Cementiris ha adaptat els seus horaris d´atenció a l'evolució de la situació sanitària.

..........................................................................................................................................

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les tramitacions es poden realitzar per via telemàtica a la Seu electrònica, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

La instància de sol·licitud i documentació, també es poden presentar a través de les següents vies:

    • Edifici Viver Pl. de l Assemblea de Catalunya, 9-12, al SAC o Servei d´ atenció al ciutadà (SAC) - Unitat de registre. La instància especifica de tràmits de cementiris es facilita al servei d’ atenció que hi ha a l’ entrada.

    • Oficines Municipals de Districte de Badalona.

    • Si viu fora de Badalona, es pot presentar la instància a l´ Ajuntament del seu Municipi.

Per a més informació poden trucar als telèfons 93 483 26 49 i 93 483 26 50 o contactar per correu electrònic cementiris@badalona.cat

CITA PREVIA

Per la realització dels tràmits específics de canvi de nom per defunció del titular i/o renovació de la concessió administrativa es pot demanar citat prèvia a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona. És important que el dia de la cita porti tota la documentació necessària per fer el canvi de nom de la concessió funerària.

.......................................................................................................................................

RENOVACIONS DEL DRET FUNERARI PER A 25 ANYS:

Les concessions administratives de lloguer o per a vint-i-cinc anys que van finalitzar a l´any 2021, als efectes de tramitar la renovació o renuncia de l’esmentada concessió, el termini caduca el 30/11/2022.

En cas de defunció de la persona titular és obligatori sol·licitar prèviament el tràmit de canvi de nom a favor de qui farà la renovació de la concessió de 25 anys.

Per aquest tràmit de canvi de nom o renovació es pot demanar cita prèvia a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona.

....................................................................................................................................

EMISSIÓ DE TÍTOLS DE DRET FUNERARI:

Actualment l’emissió i lliurat de títols de Dret Funerari, s´han endarrerit respecte de les dades habituals d’entrega. Informem que encarar que no rebin el nou títol, en cas de necessitat, podem fer ús del que tenen actualment a nom del mateix titular. En cas de canvi de nom o no tenir títol, es farà servir l'últim rebut pagat de la taxa de manteniment anual.

....................................................................................................................................

INFORMACIÓ CEMENTIRIS MUNICIPALS:

Hi ha un servei d´escales i de clau mestre per obrir els nínxols (en cas de no disposar el dia de la visita), que es poden demanar a l´Oficina del cementiri