Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Recerca a la serralada de Marina


Una papallona rei.


L'Escola de Natura dóna suport a grups d'estudi interessats a fer recerca a la serralada de Marina en temes relacionats amb el coneixement de l'entorn natural.Els grups més estables investiguen i recullen dades sobre:

    Amfibis i rèptils: Estudi i seguiment de les diferents poblacions d’amfibis i rèptils pròpies de la serralada de Marina. Estudi de l’efecte de l’activitat humana en aquestes poblacions. Potenciació i preservació de basses com a espai de cria per a espècies en regressió.

    Ocells: Estudi i seguiment de les poblacions ornitològiques de la serra de Marina tenint en compte la seva importància com a bioindicadors. Identificació i anellament. Seguiment de les poblacions migratòries. Introducció de caixes niu per a potenciar la cria de determinades espècies. Estudi dels efectes de l’activitat humana en les poblacions d’ocells.

    Papallones: Participació en el projecte europeu Butterfly Monitoring Scheme on s’estudien les papallones com a bioindicadors i la seva regressió a tota Europa. A Catalunya hi ha més d’una cinquantena d’estacions BMS i Can Miravitges és una d’elles des de l’any 1999. Les bases de dades que es van generant a l’Escola de Natura s’afegeixen a les dades recollides a tot Catalunya i altres països europeus.

Les informacions recollides serveixen a l'Escola per ampliar l'oferta educativa i donar informació mitjançant publicacions.


Comparteix