Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Informació relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Comparteix


11/11/2021, 0:00h. - finances

La declaració de la plusvàlua es podrà fer de forma telemàtica

La presentació de la declaració corresponent a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) de forma telemàtica es pot realitzar a través d’aquest dos enllaços:

Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona:

https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Plusvalues/Plusvalues

    clicant Presentació d'escrits per altres tipus de declaració, sol·licitud de rectificació d'una liquidació.

Seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona:

https://seu.badalona.cat

    clicant: Tràmits d’interès (pestanya veure més) tràmit Comunicació adquisició/transmissió de béns immobles

Badalona, 11 de novembre de 2021