Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Normativa• La muntanya de Badalona forma part del parc de la Serralada de Marina, de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació,

• De la cota 200 en amunt, forma part de la xarxa PEIN de la Generalitat de Catalunya, i les zones situades a una major altura també estan incloses dins de la xarxa Natura 2000.

• Decret 328/1992 de 14 de desembre, d’aprovació del PEIN. (DOGC 1714 d’1 de març de 1993).

• Llei 2/2002 de 14 de març d’urbanisme. (DOGC 3600 de 21 de març de 2002).

• Pla Especial de protecció i Millora del Sector sud de la Serralada de Marina aprovat en el Ple de data 16 d’abril de 2002 (DOGC núm. 3642 de 24 de maig de 2002).

• Ordenances del Parc de la Serralada de Marina.


Comparteix