Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Prevenció d'incendis forestalsBadalona ha esdevingut una zona d’alt risc d’incendis forestals a l’igual que la majoria de boscos mediterranis. Històricament la freqüència dels incendis era més baixa i per tant la capacitat de regeneració natural era més ràpida que la seva destrucció. En els darrers anys, amb l’increment de la pressió humana a la serralada, el risc s’ha incrementat i també la freqüència dels incendis.

Per aquesta raó, cal extremar la prudència en especial durant els mesos d’estiu, en els que el risc d’incendi és superior.

En aquest sentit, la tasca principal de l’Ajuntament de Badalona és la de prevenir els incendis així com impulsar les actuacions per regenerar l’espai cremat, en cas que no s’hagi pogut evitar.

L’Ajuntament dicta un ban en el que es recullen les prohibicions i recomanacions a seguir, entre les que es destaquen les següents:

  No es pot:

  • Cremar rostolls, marges i restes d’aprofitament forestals,agrícoles o de jardineria, llevat de disposar del permís corresponent que es pot tramitar a l’Ajuntament.

  • Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, i sempre dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataespurnes.

  • Fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.

  • Llençar objectes encesos.

  • Abocar escombraries i restes vegetals o industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.

   • Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.

• Utilitzar bufadors o similars en terrenys forestals.

Per altra banda, qualsevol persona que vegi l’existència o el començament d’un incendi forestal intentarà extingir-lo amb tota urgència, sempre que ho permeti la distància o la intensitat del foc. En tot cas, sempre haurà de donar avís immediat a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil - 112


Comparteix