Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Pla formatiu per a joves en esport i lleure
El Pla formatiu, és una acció que desenvolupa l’Ajuntament de Badalona amb l’objectiu de fomentar l’accés dels i les joves als recursos que puguin facilitar la seva autonomia i permetin establir itineraris en tots els àmbits, concretament en aquest cas, amb relació a la formació i l’ocupació.


Amb la finalitat d’ajudar a construir i complementar els itineraris formatius i professionals dels joves, capacitant-los per a poder fer feines en diferents àmbits com:

- Àmbit escolar: monitor/a de menjador, monitor/a de pati, monitor/a de suport d'activitats extraescolars...

- Àmbit de l'educació en el lleure: monitor/a o director/a d'activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil en colònies, casals, campaments…, de monitor ludotecari, tallerista...

- Àmbit d'oci en general: monitor de fires i de parcs, animador turístic, educador especialitzat...

- Àmbit esportiu: casals poliesportius, escoles d’iniciació esportiva, esport escolar...


El Pla formatiu estarà integrat pels següents cursos:


Comparteix