Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cita prèvia per DUBTES TÈCNICS de Legalització d'ActivitatsConsultes als enginyers del Departament de Llicències d’Activitats, exclusivament d’aplicació de normativa tècnica

  Els enginyers municipals atenen només consultes de caire exclusivament tècnic.

  Telefoneu al Departament de Llicències d’Activitats, de dilluns a divendres de 13 a 14h. Fora d’aquest horari no s’atendran les consultes.

  Telèfons: 93 483 29 04 / 93 483 26 69 / 93 483 26 88 (i demaneu pel tècnic que tramita el vostre expedient)

  Si de la conversa telefònica es dedueix que cal una reunió presencial, el propi tècnic us donarà dia i hora.

Consultes referent a canvis de titular d’activitats legalitzades o subrogacions d’expedients en tràmit

  Telefoneu al Departament de Llicències d’Activitats, i demaneu per la persona administrativa que tramita els canvis de titular.

  Telèfons: 93 483 29 04 /  93 483 26 69 /  93 483 26 88

Consultes referent a aspectes no tècnics ( tràmits, procediment, classificació d’activitats, etc.)

  Aquest servei no s’ofereix des del Departament de Llicències d’Activitats

  En aquest cas, us heu d’adreçar al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC)


Comparteix