Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Comissions tècniquesCada consell d’entitats podrà crear una comissió tècnica semblant a la prevista en el consell de ciutat. Igualment, podrà crear grups de treball per tractar temes concrets.


Comparteix