Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

BAI Maig 2016BRIGADES D’ACTUACIÓ IMMEDIATA

Llistat d’actuacions del mes de maig

Adaptar guals de vianants accessibles a Av. Comunitat Europea amb c/Irlanda, Rbla. de Sant Joan cantonada amb Av. Lloreda, reparació de gual de vianants c/Alfons XII i adaptar pas de vianants existent a passatge del Riu Llobregat

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M1.jpg

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M5.jpg

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M10.jpg

Petites actuacions urgents a voreres de millora de la mobilitat a peu a

Rambla de Sant Joan nº 105, Av. Maresme entre Av. Alfons XIII i Jumella, c/Salvador Seguí entre parada de metro i carrer Quevedo, Av. Lloreda, Av. Olof Palme entre Av. Comunitat Europea i R. Sant Joan, Pça. Bisbe Joan Carrera i Av. Dels Vents, c/Montserrat nº 52-56, Alfons XIII enfront nº 90, c/Alfons XII entre nº 455-469 i nº 722, Av. de Sant Mori nº 12, c/Valles nº 4, Rbla. Sant Joan nº 91, Av. Martí Pujol a l´alçada del nª 389, Rbla. de Sant Joan cantonada amb Av. Lloreda, Riera Canyadó, c/Liszt a l´alçada del nº 36, Av. Sant Salvador entre C/ Guasch i Ctra. Santa Coloma, Av. Marqués de Sant Mori enfront nº 92, c/Germà Bernabé, Av. Bac de Roda nº 72, c/Iris,

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M2.jpg

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M3.jpg

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M4.jpg

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M6.jpg

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M7.jpg

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M8.jpg

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M9.jpg

Escossells en Av. Martí Pujol a l´alçada del nª 389, c/Liszt a l´alçada del nº 36, anul·lar escossell a Av. Lloreda nº 81, Rbla. de Sant Joan nº 105

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M16.jpg

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M13.jpg

Anul.lar dos retranqueijos de la vorera en al carrer Felip II nº 1-3

C/ Jacinto Benavente nº 8-12

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M12.jpg

Reparar muret aparcament Plaça de Montserrat Roig

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M18.jpg

Omplir l'ull dels blocs de formigó de l'aparcament del C. Génova.

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M17.jpg

Petites actuacions urgents eliminar pilones trencades i col·locar panot a c/Guifré amb c/Cervantes

Macintosh HD:Users:mercedes:Desktop:MERCEDES NEW:MI CARRERA PROFESIONAL:Ajuntament:6 Bai:BAI MARÇ:Plantilla Fotos BAI M15.jpg


Comparteix