Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Plans d'Ocupació Treball i Formació
Publicació de la relació de persones seleccionades i suplents per al programa TREBALL I FORMACIÓ - línies DONA i MG45

En els documents adjunts podeu consultar la relació de persones seleccionades i suplents per al programa de TREBALL I FORMACIÓ, línies DONA i MG45. Aquesta relació està ordenada alfabèticament pels cognoms. Per tal de garantir la confidencialitat de les dades apareixen les quatre primeres xifres del DNI/NIE i les tres primeres lletres del nom i cognoms.

També ho podeu consultar-ho a les Oficines de Treball del municipi.

La seva contractació laboral està supeditada a l’aprovació i formalització definitiva de l’expedient administratiu de referència.

Les persones que no apareixen en la relació es degut a que han obtingut una puntuació inferior a la puntuació obtinguda de la última persona suplent de cada lloc de treball i tipus d’actuació.

El Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació es posarà en contacte amb les persones seleccionades per tal de donar les indicacions d’inici de la relació laboral. En cas de renúncies de persones seleccionades, les persones suplents seran avisades per l’ ordre de prelació que apareix a la llista.

Badalona, 15 de febrer de 2022

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES ATURADES

L’objectiu de la iniciativa és que les persones contractades millorin la seva ocupabilitat amb l’adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral

L’Ajuntament de Badalona, a través del servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) seleccionarà i contractarà, a través de la derivació que faci el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), durant 12 mesos, a 41 persones aturades mitjançant una nova edició del programa “Treball i Formació”.

En concret hi ha dues línies d’actuació:

    – La Línia MG45: 20 persones de 45 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades.

    – I la Línia DONA: 21 dones aturades que compleixin una d’aquestes dues situacions:

    SITUACIO A) Dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades, víctimes de violència masclista. Tindran caràcter preferent, les dones que siguin mares monoparentals.

    SITUACIÓ B) Dones en situació d'atur de llarga durada (com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors al 30/12/2021) no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts.

Es prioritzen les dones monoparentals i les que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació

Les persones contractades desenvoluparan la seva feina entre el mes de febrer de 2022 i el mes de febrer de 2023 amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició d’aptituds i competències, tant professionals i tècniques, com personals i transversals.

Aquestes persones rebran una formació transversal de 80 hores en temps de treball.

Entre el 26 i 28 de gener l’IMPO es posarà en contacte amb aquelles persones que compleixin amb els requisits administratius i amb el perfil del lloc de treball, segons les dades facilitades per les oficines de treball del municipi per entregar un formulari d’inscripció i la data, hora i lloc de la convocatòria per a l’entrevista, que es podrà fer per mitjans telemàtics.

Per qualsevol consulta referent a aquesta convocatòria podeu trucar al telèfon 93 460 52 00, de 9 a 14 hores, fins el 24 de gener.

En aquest sentit, el primer tinent d’alcaldia, Alex Montornès, ha afirmat que «en un moment com el que vivim, tenim molt clar que el nostre govern apostarà sempre per les mesures que contribueixin al foment de l’ocupació a Badalona”.

Badalona, 10 de gener de 2022


Comparteix