Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Senyalització viària
Una de les responsabilitats del Departament de Mobilitat de l’àrea d’Espais Públics és el manteniment de la senyalització viària, tant horitzontal com vertical i de les instal·lacions semafòriques, tenint al seu càrrec les següents tasques:

  • Seguiment, control i verificació de les contractes de manteniment senyalització viària.

  • Col·laboració en obres d’urbanització pel que fa a desviaments de trànsit i previsió de recorreguts especials i/o provisionals.

  • Col·laboració amb els serveis de trànsit de la Guàrdia Urbana.

  • Col·laboració en els temes relatius a estacionaments regulats.

  • Elaboració d’informes sobre projectes d’urbanització i sobre recepcions d’obra, ja siguin municipals, d’altres administracions o particulars als aspectes propis del departament.

  • Responsabilitat en l’execució de canvis circulatoris i senyalització viària

El pressupost ordinari de l’any 2016 dedicat al manteniment és:

  • 150.000€ en manteniment d’instal·lacions semafòriques

  • 140.000€ en manteniment de senyalització viària


Comparteix