Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Pla Director de Joventut 2017-2021
Què és el Pla Director de Joventut de Badalona?

És el document que permetrà planificar les polítiques de joventut que es desenvoluparan a Badalona fins l’any 2021. Aquest document s’ha elaborat en els darrers mesos a partir d’una acurada diagnosi i amb la participació dels i de les joves de Badalona.

I les polítiques de joventut, t’afecten?

Sí, ja que aquestes són les actuacions que incidiran en les teves oportunitats d’educació, d’ocupació, de cultura, de salut, d’habitatge, … És essencial disposar d’una planificació estratègica que permeti desenvolupar i adaptar a la realitat juvenil les polítiques de joventut. El Pla ha de donar resposta a les necessitats dels i de les joves de la ciutat.


Comparteix