Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Pla de manteniment preventiu Clavegueram


Benner neteja clavegueram


La xarxa de clavegueram és una de les infraestructures públiques més invisibles, tot i així el seu bon funcionament és cabdal per al desenvolupament de la vida quotidiana a les ciutats.

Des de la regidoria d’Espais Públics i Mobilitat es programen tasques de manteniment preventiu a tota la xarxa de clavegueram de Badalona, a més de tasques de manteniment correctiu i atenció a urgències. A partir de la necessitats detectades es realitzen els treballs amb un sistema cíclic, que garanteix la visita a tots els barris de la ciutat en un interval mínim de temps.

Aquest servei preventiu contempla :

    • Inspeccions visuals de la xarxa de clavegueram.

    • Neteja dels embornals i dels pous de registre amb aspiració dels residus i neteja amb aigua a pressió.

    • Neteja del clavegueram municipal amb extracció dels residus sòlids dipositats i la seva eliminació.

El pressupost destinat l’any 2017 al manteniment de la xarxa de clavegueram ha estat de 475.000€.

En aquest mapa interactiu pots consultar els treballs realitzats recentment.


Comparteix