Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Plans d'Ocupació TRFO Dona
Publicació de la relació de persones seleccionades i suplents per al programa TREBALL I FORMACIÓEn els documents adjunts podeu consultar la relació de persones seleccionades i suplents per al programa de TREBALL I FORMACIÓ. Aquesta relació està ordenada alfabèticament pels cognoms. Per tal de garantir la confidencialitat de les dades apareixen les quatre primeres xifres del DNI/NIE i les tres primeres lletres del nom i cognoms.


També ho podeu consultar-ho a les Oficines de Treball del municipi.


La seva contractació laboral està supeditada a l’ aprovació i formalització definitiva de l’expedient administratiu de referència.


Les persones que no apareixen en la relació es degut a que han obtingut una puntuació inferior a la puntuació obtinguda de la última persona suplent de cada lloc de treball i tipus d’actuació.


El Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació es posarà en contacte amb les persones seleccionades per tal de donar les indicacions d’inici de la relació laboral. En cas de renúncies de persones seleccionades, les persones suplents seran avisades per l’ ordre de prelació que apareix a la llista.


Comparteix