Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cap Departament de Fiscalització i Seguiment Econòmic OA/SMMTermini de presentació de candidatures: Des de 31/07/2020 fins el 10/08/2020, inclòs

Presentació de candidatures:

Les persones interessades en participar en la provisió del lloc de treball i que compleixin els requisits, hauran de presentar la seva candidatura mitjançant correu electrònic a seleccio@badalona.cat.

Sistema d’ocupació: Comissió de serveis (període 2 anys)

Requisits exigits:

Classe de personal: Funcionari/ària de carrera

Grup: A1

Titulació: Grau o equivalent en ciències econòmiques o dret.

Documentació a presentar:

    • Currículum vitae detallat i actualitzat

    • Titulació requerida

    • Acreditació de ser personal funcionari de carrera en el grup requerit

Informació: Departament de Recursos Humanse-mail: seleccio@badalona.cat.

Fitxa del lloc: Descripció de missió, funcions i retribucions


Comparteix