Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tècnic/a Planificació Estratègica A1 (matèria d''informàtica)Termini de presentació de candidatures: Des de 18/09/2020 fins el 28/09/2020, inclosos

Presentació de candidatures:

Les persones interessades en participar en la provisió del lloc de treball i que compleixin els requisits, hauran de presentar la seva candidatura mitjançant correu electrònica seleccio@badalona.cat.

Sistema d’ocupació: Comissió de serveis (període 2 anys)

Requisits exigits:

Classe de personal: Funcionari/ària de carrera

Grup: A1

Documentació a presentar:

• Currículum vitae detallat i actualitzat

• Acreditació de ser personal funcionari de carrera en el grup requerit

Informació: Unitat de Selecció: + seleccio@badalona.cat - ( 93.483.26.21

Fitxa del lloc: 


Comparteix