Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tècnic/a superior dret (en matèria d''Intervenció)Requisits exigits:

Classe de personal: Funcionari/ària de carrera

Grup: A1

Titulació: Grau o llicenciatura en dret

Documentació a presentar:

• Currículum vitae detallat i actualitzat

• Acreditació de ser personal funcionari de carrera en el grup requerit

Informació: Unitat de Selecció e-mail: seleccio@badalona.cat – Tel. 93.483.26.21

Fitxa del lloc:


Comparteix